DĚKUJEME PODPOROVATELŮM A SPONZORŮM !
28.7. 2019
K dnešnímu dni sice stav účtu poklesl na 94 000,- a to v důsledku plateb za služby, reklamu a webhosting, je však třeba konstatovat, že projekt "Pocta Českému čtyřlístku" se zdárně vyvíjí
13.6. 2019
S radostí zde sděluji, že k dnešnímu dni jsme dosáhli na částku 100 000,- Kč, tedy polovinu z nákladů na tvorbu plastik "Českého čtyřlístku". Proto bych rád poděkoval všem, kteří naši akci podporují a přispívají na ni: