POCTA ČESKÉMU ČTYŘLÍSTKU
PROJEKT PAMĚTNÍCH DESK INSPIROVANÝCH SLAVNOU FOTOGRAFIÍ
Výtvarné části a realizace projektu se zhostil pan doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.